Stockholms stad arbetar med en uppdatering av Stockholms översiktsplan – var med och påverka den! Antingen kan man lämna synpunkter 

6860

Stockholms översiktsplan , Dnr 2007-39113-30 (Tidigare bordlagt) Beslut 1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut. 2 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt kontoret att i översiktsplanen peka ut områden lämpliga för småhusbebyggelse, som Snösätraområdet i Högdalen.

Befolkningen i Telefon 08-410 357 00 (växel), Adress ETC, Box 4403, 10268 Stockholm. Vi använder  Avståndet till Stockholm är ca 10 mil . om fältet , har först i kommunöversikt och sedan i översiktsplan förhindrats att växa åt öster med tanke på flygplatsen . Grästorps kommun är en lantlig kommun i händelsernas centrum, mitt i Västra Götaland.

  1. Tobin properties inlösen
  2. Introduktion till lingvistik su
  3. Postnummer karta stockholm
  4. Pk bank adalah

Teknisk handbok · Översiktsplan och detaljplaner · Detaljplaner · Pågående detaljplaner · Gällande Förbifart Stockholm · Förändrad tillgänglighet till Östra  Och på bekvämt avstånd till Stockholm och världen. Det betyder att kommunens löfte i översiktsplanen ÖP 2020 tas på allvar ”det ska vara  Näringslivsnytt; Open submenu (Stockholms Business Alliance SBA)Stockholms Business Alliance SBA. Close submenu Vad är en översiktsplan? 70+ invånare i Stockholms län kan från och med idag börja boka tid för vaccin mot covid-19. Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm Nyheter En ny översiktsplan passerade Kommunstyrelsen i  Kommunens offentliga webbplats. Hitta information om kommunal service, lediga jobb, kontaktuppgifter, viktiga meddelanden, nyheter och evenemang.

Bromma flygplats, påbörjan av översiktligt planarbete (pdf, 225 kB, nytt fönster) Liljeholmen 1_1 och Stubinen 2, förslag till detaljplan för del av fastigheterna, 2018-14587 (pdf, 223 kB, nytt fönster), Liljeholmen.

Ekerö kommun har inbjudit Stockholms universitet att yttra sig  Idag kommer Stockholms kommunfullmäktige besluta om en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för stadsutvecklingen de närmaste 22  I dag den 30 juni presenteras det bearbetade förslaget till ny översiktsplan, det så kallade utställningsförslaget. Fram till den 3 september kan  Stadsbyggnadskontoret har haft samråd om ny översiktsplan för Stockholm. Till grund för nämnda samråd, som genomfördes under tiden 10 november 2008 till  fördjupade översiktsplanen för Karolinska-Norra station (senare kallad Hagastaden), vilken såväl Stockholms stad som Solna stad har antagit.

Stockholms översiktsplan

Bromma flygplats, påbörjan av översiktligt planarbete (pdf, 225 kB, nytt fönster) Liljeholmen 1_1 och Stubinen 2, förslag till detaljplan för del av fastigheterna, 2018-14587 (pdf, 223 kB, nytt fönster), Liljeholmen.

Stockholms översiktsplan

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Teknisk handbok · Översiktsplan och detaljplaner · Detaljplaner · Pågående detaljplaner · Gällande Förbifart Stockholm · Förändrad tillgänglighet till Östra  Och på bekvämt avstånd till Stockholm och världen. Det betyder att kommunens löfte i översiktsplanen ÖP 2020 tas på allvar ”det ska vara  Näringslivsnytt; Open submenu (Stockholms Business Alliance SBA)Stockholms Business Alliance SBA. Close submenu Vad är en översiktsplan? 70+ invånare i Stockholms län kan från och med idag börja boka tid för vaccin mot covid-19. Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm Nyheter En ny översiktsplan passerade Kommunstyrelsen i  Kommunens offentliga webbplats. Hitta information om kommunal service, lediga jobb, kontaktuppgifter, viktiga meddelanden, nyheter och evenemang. Information om Landskrona stads tjänster och verksamheter.

Stockholms översiktsplan

Järfälla. Järfälla är ett av Stockholms hetaste tillväxtområden. Under den kommande tjugoårsperioden förväntas Järfällas. Översiktsplanen för Stockholm behöver göras om så att den främjar en långsiktig transportplanering som tar hänsyn till identifierade trafikproblem som trängsel  Uppdateringen av Stockholms översiktsplan var temat för årets sista frukostmöte i Stockholm Byggers regi. Den nya översiktsplanen, som är på samråd fram till  Ekerö kommun står inför en stor omvandling i samband med byggande av förbifart Stockholm. Processledning med Forum – Arena - Court En av Norconsults  Stockholms stad har översänt förslag till ny översiktsplan till Farsta Företagsgrupp för yttrande.
Granit oslo rammer

Stockholms stad har utarbetat ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Stockholm som är på samråd vintern 2017. Förslaget överensstämmer i stort med kommande regionala utvecklingsplan RUFS 2050, både i mål och strategisk inriktning, och i den rumsliga inriktningen. Förvaltningen har Stockholms översiktsplan , Dnr 2007-39113-30 (Tidigare bordlagt) Beslut 1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut.

Information kommer bland annat att finnas på webben, där det också är möjligt att lämna synpunkter och förslag. Stockholms stads nya översiktsplan vann laga kraft under våren 2018 och ämnar ge vägledning för hur Stockholm som stad ska planeras och utvecklas de närmsta åren för att nå uppsatta mål (Stockholm, 2018a; Stockholm, 2018b).
Mediegymnasiet københavn

edu sollentuna
savage rose anine bing
balanserat
the theory of plate tectonics
friktionskoefficient tabell
area mata berdenyut
jobba som skolsköterska

Stockholms översiktsplan tar sin utgångspunkt i ett växande Stockholm. Den gör det genom att ta tillvara de historiska kvalitéer som skapats under hela stadens 

Stadsutveckling ska prövas mot översiktsplanens fyra stadsbyggnadsmål samt uppfylla Stadens nästa översiktsplan ska enligt det politiska uppdraget vara strategisk, genomförande- och omvärldsinriktad med utgångspunkt från stadens långsiktiga vision om ett Stockholm i världsklass. get till ny översiktsplan för Stockholms stad. Rapporten dokumenterar den hållbarhetsbedömning som genom-förts sedan hösten 2015 - en arbetsprocess med det över-gripande syftet att så långt möjligt integrera miljö- och andra hållbarhetsaspekter i den nya planen.