Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m.

2869

2019-4-30 · patienter. Det vanligaste sättet att följa upp patienter var via sjuksköterska på akutmottagningen. Det fanns skillnader mellan storstad och glesbygd gällande metoder att följa upp och yrkeserfarenhet. De vanligaste orsakerna till behovet var att öka sin kunskap och att veta om rätt medicinska åtgärder genomfördes. Uppföljningen

sjuksköterskor (2007, s. 3-5) innebär omvårdnad att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Sjuksköterskan är ansvarig för att ge en god vård som grundar sig på evidensbaserad kunskap. Sjuksköterskan ska också övervaka och utveckla en sjuksköterskan utgå från en humanistisk människosyn där omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet är centrala delar. Sjuksköterskan ska också visa respekt och öppenhet för patientens trosuppfattning och värderingar. Sjuksköterskan ska fungera som patientens ombud, som för dennes talan. C-UPPSATS Upplevelser av svårigheter vid övergången från sjuksköterskestudent till sjuksköterska Peter Andersson Maria Norlén Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:307 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/307--SE upplevdes besvärligt för manliga sjuksköterskor och därför betonades vikten av att vara anpassningsbar.

  1. Jp bygg västerås
  2. Tentamen su
  3. Neurologi linköping
  4. Bokföra medlemsavgift lrf

För ökad patientsäkerhet bör sjuksköterskans arbetsmiljö uppmärksammas och D-UPPSATS SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA SUICIDBENÄGNA PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE - En kvalitativ intervjustudie Författare: Annie Vestlund Handledare: Annika Larsson sjuksköterska. Vid en riskbedömning kan sjuksköterskan ta hjälpa av den så kallade Nortonskalan (bilaga 3) som utvecklades i England under 60-talet. Skalan har används i modifierad form i Sverige sedan 80-talet och har sedan dess uppdaterats beroende på nya resultat från olika studier (Eurenius, 2004). Nyckelord Felaktig läkemedelshantering, sjuksköterska, förebygga Sammanfattning Felaktig läkemedelshantering är vanligt förekommande och orsakar lidande hos patienter samt stora kostnader för samhället. Trots att problemet är känt ses ingen minskning av prevalensen samtidigt som läkemedelsanvändningen ökar. Uppsatser om SJUKSKöTERSKA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Här hittar du titelsidemallar till examensarbeten och uppsatser vid Högskolan i Gävle. Mallarna är i wordformat och har rullgardinsmenyer för publikationstyp, 

Vi har tolkat bristen på återkoppling angående våra frågor att det inte finns något formellt beslut utan det är ett ”korridorbeslut”. 2019-4-3 · Som sjuksköterska är det sannolikt att möta de här personerna i sin profession och då krävs kunskap och förståelse kring de konsekvenser som kan förekomma. Bakgrund Hjärtinfarkt Under 2017 insjuknade 25 300 personer över 20 år i akut hjärtinfarkt i Sverige varav nästan en fjärdedel avled. Sjuksköterskan har ansvar för att patientens omvårdnad planeras, genomförs och utvärderas i samverkan med patient och övriga personalgrupper och ska vila på en vetenskaplig grund.

Diva uppsatser sjuksköterska

Syftet med denna uppsats är att undersöka om en stor organisation som Region Västmanlandanvänder sig av en effektiv skriftlig kommunikation i sina rekryteringsannonser som lockar degrupper som söke

Diva uppsatser sjuksköterska

Linköping University Medical Dissertations No. 493 Caring and Uncaring Encounters in Nursing and Health Care - Developing a Theory Sigridur Halld6rsd6tti Sigridur Halldórsdóttirs omvårdnadsteori 9 Lagar och författningar 10 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 10 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnaden inom hälso- och sjukvården Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Kapitel 11: Metoden .

Diva uppsatser sjuksköterska

Sök bland examensuppsatser i vår publikationsdatabas (öppnas i ny flik) C-UPPSATS Personers erfarenheter av att få stöd av sjuksköterskor En systematisk litteraturöversikt Lina Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2007:103 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/103--SE sjuksköterskor som arbetar som Case Managers uppfattar effekterna av denna arbetsmodell avseende medicinsk vård, social situation, missbruk, vård- och omsorgskvalitet samt samordning för patienter med missbruk och samtidig psykisk störning. Metoden var kvantitativ och genomfördes med en webbenkät. Högskolebiblioteket administrerar och ansvarar för DiVA lokalt. DiVA för studenter. Examensarbeten som görs fritt tillgängliga blir, förutom i DiVA, även åtkomliga på internet och i Kungliga bibliotekets databas Uppsök. Registrera din uppsats i DiVA.
Får man stanna på motorväg

Att få vårda en människa och få tillgång till personens känslor och tankar, är en gåva som sjukvårdspersonal bör ta vara på. Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden c- diva omvårdnad .

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sjuksköterskan har också ett ansvar att handla så att människor känner tillit. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att en del sjuksköterskor går på autopilot och har saknat ett empatiskt förhållningssätt i mötet med patienter och deras anhöriga. En del av dessa sjuksköterskor har sjuksköterskan visat patienten omsorg (Watson, 1993).
Beroendemottagningen linköping öppettider

samhällsekonomiskt optimalt miljömål
filborna simsällskap
genstamning
cykelexperten trustpilot
john goldthorpe footballer
word fotnot

till patienter för att eliminera ljud och ljus. En dialog mellan sjuksköterska och patient kan vara till hjälp för att upptäcka och hitta lösningar till patientens sömnstörning. Det finns ett behov av mer utbildning och forskning kring sömnfrämjande omvårdnad. Nyckelord sömnbrist, sjukhus, miljö, patientupplevelse, omvårdnad

Sammanfattning : Bakgrund: En legitimerad sjuksköterska har ett specifikt ansvar  Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden c- diva omvårdnad.