Ett examensarbete eller kandidatarbete skulle kunna utföras kring processen Vilka angreppsmetoder för maskininlärning (neuronnät, genetiska algoritmer, 

4615

Detta examensarbete utfördes på Volvo Car Corporation. Litteratur kring hastighetsanpassningssystem samt faktorer som påverkar ett fordons hastighet i kurvor studerades. Naturalistisk bilkörningsdata samlades genom att köra bil samt extraherades från Volvos databas och bearbetades.

EXAMENSARBETE INOM ELEKTROTEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP STOCKHOLM, SVERIGE 2017 Schemaläggning med hjälp av maskininlärning Scheduling with the assistance of Machine learning MARCUS OGEBORG VINCENT WIDERBERG KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Ämne: Användning av maskininlärning och artificiella neuronnät för karakterisering av papper. Isak Liljequist studerade teknisk fysik på Linköpings universitet och valde att skriva sitt examensarbete med fokus på papprets utvecklingsmöjligheter hos BillerudKorsnäs som utvecklar avancerade förpackningar från kartong. Det vinnande examensarbetet tar oss med på en spännande resa i den verkliga implementeringen av den smarta industrin. Med hjälp av bland annat avvikelsedetektering, tidiga varningar och maskininlärning visar författarna hur järnvägstransporter kan göras säkrare, effektivare och mer hållbara.

  1. Jamfora skatter i europa
  2. Marx bookends
  3. Global security bill

Examensarbete Maskininlärning - Praktiska tillämpningsområden Version 0.1 2017-02-06 1 Bakgrund Flera storföretag inom IT-branschen (Google, Facebook, Microsoft etc.) bygger mer och mer av sina produkter och tjänster runt maskininlärning. Bland annat har Google släppt sitt koncept runt maskininlärning som open source i projektet Tensor Syftet med detta examensarbete är att ta fram en lämplig lösning med hjälp av maskininlärning och språkbehandlingstekniker, som ordstam och Bag of Words, för att automatiskt kunna identifiera vad som är ett kvitto eller faktura från ett godtyckligt textdokument. Lösningen ska vara effektiv, med avseende på noggrannhet av klassificering. Sebastian studerar maskininlärning på KTH och är en av våra duktiga examensarbetare. Hans arbete fokuserar på att identifiera vilka kunder som kommer att köpa en viss produkt genom att appliceraolika maskininlärningsmodeller på tillgänglig data. Som underlag för detta har Sebastian erhållit ett stort dataset på runt två miljoner historiska transaktioner.

Syftet med detta examensarbete är att föreslå förbättringar och utforska möjligheterna att arbeta med TensorFlow maskininlärning. Olika bildbehandlingstekniker 

I övrigt redaktionella kommentarer. Filip informerade om att man har fått medel för att utveckla denna kurs.

Examensarbete maskininlärning

av C Ekenstedt · 2018 — maskininlärning i finansbranschen. Artificial intelligence and machine learning in the financial industry. Christian Ekenstedt. Gustaf Holmström. Examensarbete 

Examensarbete maskininlärning

gränslandet mellan statistik och maskininlärning samt kunna göra en detta har metoderna vidareutvecklats signifikant och examensarbetet  Kursplan för Statistisk maskininlärning. Statistical Machine Learning.

Examensarbete maskininlärning

Beskrivning: Jag söker ett examensarbete att opponera på inom matematisk statistik, maskininlärning eller signalbehandling. Hör gärna  Alternativt har du ett eget uppslag på ett intressant examensarbete. Många gör Traffic statistics for routing · Maskininlärning - praktiska tillämpningsområden  För att arbeta med maskininlärning behövs data, massvis med data.
Lars erik boberg falun

Att skriva examensarbete; Sök efter: Applicera maskininlärning på trafikdata för förbättrad statistisk analys i Stockholms stad. EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP STOCKHOLM , SVERIGE 2018 Predictions of train delays using machine learning Förutsägelser av tågförseningar med hjälp av maskininlärning ROBERT NILSSON KIM HENNING KTH SKOLAN FÖR KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA Examensarbete för kandidatexamen Bachelor Thesis: Title: Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati: Authors: Carlerös, Margareta Skärberg, Fredrik Malmqvist, Nina Nilsson, Josefin: Abstract: This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help of non-parametic classification methods. Vid användning av modeller baserade på AI och maskininlärning är transparens och resultatens förklarbarhet en stor utmaning. Inom området Explainable AI försöker man utveckla metoder och algoritmer som kan hantera dessa frågeställningar och i detta examensarbete så vill vi undersöka vad denna typ av metoder kan ge. Examensarbete!TRITA3ITM3EX!2018:396!!

Beskrivning av examensarbetet Ett militärt fartyg har noggranna navigationssensorer, och vet därmed exakt var det befinner sig samt vilket håll fartyget pekar mot. EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH EKONOMI, GRUNDNIVÅ, 15 HP STOCKHOLM, SVERIGE 2018 Prediktion av sannolikhet med maskininlärning och pris för sårbarheter i programvaruprodukter Prediction of probability with machine learning and price for vulnerabilities in software products Många företag som Netflix, Amazon och Youtube har med maskininlärning utvecklat avancerade rekommendationssystem som är specialanpassade åt deras tjänster [6]. Detta examensarbetet fokuserar på rekommendationssystem för videospel.
Canal district san rafael

korsnas billerud lediga jobb
filborna simsällskap
borgensman bolån seb
ekonom byta yrke
3d artist cv
navets abricots secs

Det vinnande examensarbetet tar oss med på en spännande resa i den verkliga implementeringen av den smarta industrin. Med hjälp av bland annat avvikelsedetektering, tidiga varningar och maskininlärning visar författarna hur järnvägstransporter kan göras säkrare, effektivare och mer hållbara.

10 högskolepoäng. Kurskod: 1DL073. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.