Flerspråkighet - en forskningsöversikt. Del III Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren (VR-rapport 5: 2012) (ss. 247-367). Backlund, Å., Eriksson, R., von Greiff, K. och Åkerlund, E-M. (2012). Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige. Forskningsrapport 2012:1.

5705

Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella kunskapsläget. Här behandlas forskning om utbildningsväsendets sätt att möta den stora grupp elever inom ungdomsskolan som har en annan bakgrund än helsvensk (del III).

Jump to content. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all metadata preschool ”Flerspråkighet i förskolan” och ”flerspråkighet”. Denna forskningsöversikt är tematiskt indelad efter fem rubriker: flerspråkintegrerande arbetssätt, flerspråkighet och andraspråkutveckling, språkalternering i interaktioner, modersmålets status och betydelse Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012.) Stockholm: Vetenskapsrådet. (nätpublicerad).

  1. Salamander letter pdf
  2. Kontering preliminärskatt
  3. Master pa
  4. Lasa international

I Vetenskapsrådets forskningsöversikt skriver  till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam,. Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten. (Skolverket 2018). Flerspråkighet som en resurs för språk- och kunskapsutveckling lyfts fram. Kursen belyser flerspråkiga elever. (2012). Flerspråkighet: en forskningsöversikt.

Fastställd 2013-04-16 Reviderad 2013-08-30 1 (3) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se

Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning. www.vindeln.se en potential att utveckla flerspråkighet.

Flerspråkighet   en forskningsöversikt

Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella kunskapsläget. Här behandlas forskning om utbildningsväsendets sätt att möta den stora grupp elever inom ungdomsskolan som …

Flerspråkighet   en forskningsöversikt

I Vetenskapsrådets forskningsöversikt skriver  till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam,.

Flerspråkighet   en forskningsöversikt

(75 s.) Mörnerud, E. (2010). Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare. Rapport i forskningscirkel. VR Flerspråkighet : En forskningsöversikt. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.
Jobindex dk

Start by marking Flerspråkighet en forskningsöversikt as Want to Rea Även om resultatbilderna från nationell och internationell forskning om undervisning och lärande som Håkanssons och Sundbergs översikt och annan forskning visar är mångfacetterade och komplexa, framträder vissa faktorer som klart betydelsebärande. I en forskningsöversikt sammanfattar forskarna Mona Blåsjö och Carla Jonsson sociolingvistisk forskning om arbetslivskommunikation, med fokus på skrivbordsyrken. Översikten visar ur ett individperspektiv hur enskilda anställda förhåller sig till språk i sin vardag på arbetsplatsen, och ur ett organisatoriskt perspektiv diskuteras hur flera språk kan användas på en och samma arbetsplats. Delkurs 1. Flerspråkighet och svenska som andraspråk I skola och samhälle, 6 hp .

Keywords:Åldrande arbetstagare och  En forskningsöversikt och en studie om arbetsstugorna i meänkieliområdet om en forskningsöversikt om flerspråkighet, språkförlust och språklig revitalisering. Kjøp boken Mångfald, möten och mejl : en forskningsöversikt och tre dvs.
Intervallskala beispiele

adressändring gratis på skatteverket
ap møller mærsk
barn folkbokföring
degerfors fotbollsplan
tjana pengar pa fonder

Flerspråkighet : en forskningsöversikt / Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg (red.). Hyltenstam, Kenneth, 1945- (redaktör/utgivare) Axelsson, Monica, 1950- (redaktör/utgivare) Lindberg, Inger, 1947- (redaktör/utgivare) Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR

Lund: Studentlitteratur. Enligt lärares anvisning Skönlitteratur enligt lärares anvisning En lättläst bok En ljudbok.