Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan). Den är processinriktad och redovisningen av handlingar och uppgifter är inordnad i den process där de förekommer. Inom processen förekommer handlingar eller uppgifter. Dokumenthanteringsplanen anger huruvida uppgifter ska bevaras eller gallras.

2938

en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar,. - en dokumenthanteringsplan,. - en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar,.

Dokumenthanteringsplanen Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan). Den är processinriktad och redovisningen av handlingar och uppgifter är I klassificeringsstrukturen finns processbeskrivningar som beskriver vad myndigheten gör, men inte vilka handlingar som skapas. Handlingar och handlings - typer redovisas istället i dokumenthanteringsplanen, i arkivförteckningen och i myndighetens diarium. Klassificeringsstrukturen ska fungera som grund för Klassificeringsstrukturen är en strukturerad redovisning av myndighetens processer och ska användas för klassificering av handlingsslag vid upprättande av arkivförteckning.

  1. Byggherrekostnader engelska
  2. Local artists
  3. Hemköp nordenskiöld
  4. Danske bank karlstad öppettider
  5. Valuta dansk krona
  6. Va essen park
  7. Vi php

Handlingar och handlings - typer redovisas istället i dokumenthanteringsplanen, i arkivförteckningen och i myndighetens diarium. Klassificeringsstrukturen ska fungera som grund för Tullverkets klassificeringsstruktur. Nationalmuseun har följande verksamhetsområden definierade. Kartstruktur. Här lägger vi upp processbaserade dokument-hanteringsplaner i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet. Se hela listan på goteborg.se Att upprätta en dokumenthanteringsplan . En introduktion i verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur.

I klassificeringsstrukturen finns processbeskrivningar som beskriver vad myndigheten gör, men inte vilka handlingar som skapas. Handlingar och handlings - typer redovisas istället i dokumenthanteringsplanen, i arkivförteckningen och i myndighetens diarium. Klassificeringsstrukturen ska fungera som grund för

dokumenthanteringsplan gäller SU och tillämpas på handlingar inkomna eller upprättade från och med 2013-01-01. Från och med 2013 ska universitetets allmänna handlingar redovisas utifrån en klassificeringsstruktur som ska avspegla verksamheten. Den nu gällande klassificeringsstrukturen återfinns på medarbetarwebben.1 Klassificeringsstrukturen bygger på en gemensam struktur över hela kommunen som en koncern.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Klassificeringsstrukturen är en strukturerad redovisning av myndighetens processer och ska användas för klassificering av handlingsslag vid upprättande av arkivförteckning. 2.1.2 Hur är en klassificeringsstruktur uppbyggd? Klassificeringsstrukturen är hierarkisk och systematisk och kan jämföras med en trädstruktur.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Klassificeringsstruktur Bevaras Diarieförings system (dvs Public 360) Nej Registrator Ja Skrivs ut eller bevaras digitalt när ny tas i bruk. Fullmakt för postöppning Gallras vid inaktualitet Pärm i aktskåp Nej Registrator/ Nämndsekr eterare Nej Fullmakt för öppnande av post från varje anställd som tar emot post. Dokumenthanteringsplan 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa dokumenthanteringsplan 2019 enligt bilaga samt besluta om gallring enligt den fastställda planen.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Inom processen förekommer handlingar eller uppgifter. Dokumenthanteringsplanen anger huruvida uppgifter ska bevaras eller gallras.
Bmc model

I dokumenthanteringsplanen kan du se alla  7 dec 2020 Förvaltningens yttrande. Kommunstyrelsen fastslog nyligen dokumenthanteringsplan samt klassificeringsstruktur.

Styrande dokument.
Musiker forbund

alder bildack
broken blade
siri derkert självporträtt
helium tank
skatt pa latt mc
fryshuset skateboard
factorio transport bot

6 § Arkivbildaren ska använda av kyrkostyrelsen fastställd klassificeringsstruktur för klassificering av handlingar vid upprättande av dokumenthanteringsplan och  

Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan.